Content with tag ዜና ስፖርት .

ኩዕሶ እግሪን መንፈስ ሰዓራይነትን

መቐለ 01 ሓምለ 2011 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ስሑል ሽረ አብ ሜዳኣን አብ ቅድሚ ደገፍታን ምስ ጋንታ ፍሲል ገጢማ ማዕረ ሐደ ንሓደ ብምፍልላያ ከምኡ ውን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ 70 እንደርታ አብ ሜዳኣ ኣብ ስታድዮም ትግራይ ንጋንታ ኩዕሶ እግሪ ድሬዳዋ አንጊዳ ክልተ ንባዶ ብምስዓራ ጋንታ...

ኣትሌት ሓጎስ ገብረሂወት ኣብ ውድድር ጉያ ድያመንድ ሊግ ስውዲን ስቶክሆልም ኻልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊቱ፡፡

መቐለ 23ጉንበት 2011 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኣብ ስዊድን ስቶክሆልም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ድያመንድ ሊግ ብ10 ሽሕ ሜትሮ ኣትሌት ሓጎስ ገብረሂወት ኻልኣይ ደረጃ ወፂኡ፡፡ ፍርያት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኢንዳስትሪያል ኢንጅነሪንግ መስፍን ኣትሌት ሓጎስ ነቲ ርሕቐት ንምዝዛም 27 ደቒቓ፣ ሓደ ሰከንድን ኽልተ...