Content with tag ዜና .

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ መቐለ 14 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኣብ ፅባሕ፣ ድሙቕ ፅንብል፣ ርእሰ ኩሉ ኣውደኣመትና፣ ንመርሽ ናብ ልምዓትና ህዝቢ ትግራይ "ብዝኾነ ሓይሊ ኣይምብርከኽን!! እምቢ ንመግዛእቲ!!" ኢሉ መቑሕ ብሄራዊ ዕብለላን፣ ምሒር...

ሀገር አቀፍ የፌዴራሊስት ወጣቶች ፎረም የምክክር መድረክ በመቐለ ከተማ እየተካሄደ ነው፡፡

ሀገር አቀፍ የፌዴራሊስት ወጣቶች ፎረም የምክክር መድረክ በመቐለ ከተማ እየተካሄደ ነው፡፡ መቐለ  የካቲት 13 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) "ህገ-መንግስታችንና ህብረ-ብሄራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓታችን ለወጣቱ ትውልድ ዋስትና ነው" በሚል ሀገር አቀፍ ፌዴራሊስት ወጣቶች የምክክር መድረክ...

ልዑል ክብርን ምስጋናን ንህዝብና!!

ልዑል ክብርን ምስጋናን ንህዝብና!! መቐለ 12 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) እንሆ እታ ትእምርቲ ጅግንነትን ሕራነን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነት ለካቲት 11 ንመበል 45 ዓመት በብወረድኡን ዞብኡን ምኽባር ጀሚሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ክልልና ዝኾነት ሰሜናዊት ኮኸብ ከተማ መቐለ ብልዑል ድምቀት ኣፀምቢልና...

"ህዝቢ ትግራይ ንቃልስን ዓወትን ዝተፈጠረ፣ ግፍዕን ወፅዓን ዘይቕበል፣ ንካሊእ ‘ውን ግፍዕን ወፅዓን ዘይምነ ህዝቢ እዩ"

"ህዝቢ ትግራይ ንቃልስን ዓወትን ዝተፈጠረ፣ ግፍዕን ወፅዓን ዘይቕበል፣ ንካሊእ ‘ውን ግፍዕን ወፅዓን ዘይምነ ህዝቢ እዩ"  ኣለም ገብረዋህድ ኣብ ፅምብል መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት መቀለ 11 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኣቐዲመ 17 ዓመታት መሪር ተጋድሎ ብፅንዓት ሰጊርና...

መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ምኽንያት ብምግባር ለካቲታዊ ፓነል ተሳልጡ።

መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ምኽንያት ብምግባር ለካቲታዊ ፓነል ተሳልጡ። መቐለ 11 2012 ዓ/ም ( ትግራይ ቲቪ) ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት  ኣብ ዝተሳለጠ ፓነል ተረኺቡ መበገሲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ፣ ሚስጥር ዓወት እቲ ገድሊ፣ ኣብቲ ገድሊ ዝነበሩ ክብርታትን ዝተኸፈለ...

"ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማንም ንኢትዮጵያ መስዋእቲ ዝኸፈለ የለን ዘይንብርከኽ ፣ በጥምየት ፣ጭቆና ዘይዕፀፍ ህዝቢ፣ዘይሰዓር መስመር፣ ህዝባዊነት ዝተመስከረሉ እዩ።"

"ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማንም ንኢትዮጵያ መስዋእቲ ዝኸፈለ የለን ዘይንብርከኽ ፣ በጥምየት ፣ጭቆና ዘይዕፀፍ ህዝቢ፣ዘይሰዓር መስመር፣ ህዝባዊነት ዝተመስከረሉ እዩ።" ተጋዳላይ ኣባይ ፀሃየ መቐለ 11 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ተጋዳላይ አባይ ፀሃየ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ኣመልክቱ...

መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት መሰረት ብምግባር ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ፓነል ዘተ ይሳለጥ ኣሎ፡፡

መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት መሰረት ብምግባር ኣብ ሓወልቲ ስውኣት ፓነል ዘተ ይሳለጥ ኣሎ፡፡ መቐለ 10 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) እቲ ፓነል ዘተ ብላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ብዕሊ ዝተኸፈተ እንትኸውን ኣቦ መንበረ ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል እዚ በዓል ብዙሕ ቃልሲን...

ብምኽንያት ለካቲት 11 ካብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተውሃበ መግለፂ፡፡

ብምኽንያት ለካቲት 11 ካብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተውሃበ መግለፂ፡፡ መቐለ 10 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ጅግና ህዝቢ ትግራይ፣ እንኳዕ ንታሪኻዊት ዕለት ለካቲት 11 ኣብፀሓካ! ህዝቢ ትግራይ ግዝኣታዊ ሓድነቱ፣ ብሄራዊ መንነቱን ረብሕኡን ንምዉሓስ ምስ ደጋዊን ዉሽጣዊን ተፃባእቲ ሓይልታት ንዘበናት...

መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ፣ ኣብ ተሓናነቕ ፖለቲካዊ ዉግእ፤ገዊድናን ተኾሊዕናን እንወፀሉ እዩ፡፡ ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ

መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ፣ ኣብ ተሓናነቕ ፖለቲካዊ ዉግእ፤ገዊድናን ተኾሊዕናን እንወፀሉ እዩ፡፡ ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ መቐለ 9 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ብምኽንያት መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓትን ብሄራዊ በዓል ህዝቢ ትግራይን 11 ለካቲት...

መልአኽቲ ክቡር ተጋደላይ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣብ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ በዓል 11 ለካቲት ኣብ ከተማ ኣክሱም፡፡

 መልአኽቲ ክቡር ተጋደላይ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣብ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ በዓል 11 ለካቲት ኣብ ከተማ ኣክሱም፡፡   መቐለ 9 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ህዝቢን ምምሕዳርን ከተማ ኣኽሱም ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ላዕላይ ማይጨው...

“ በዓል 11 ለካቲት ድሙቐን ሰላማዉን ኮይኑ ክሓልፍ ኩሉ ዓይነት ምድላው ተወጊኑ” ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተ ተኪኡ ምትኩ

" በዓል 11 ለካቲት ድሙቐን ሰላማዉን ኮይኑ ክሓልፍ ኩሉ ዓይነት ምድላው ተወጊኑ" ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተ ተኪኡ ምትኩ መቐለ 9 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) መበል 45 ዓመት ምጀማረር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ፍፁም ሰላማዉን ድሙቕን ኮይኑ ክሓልፍ...

“ዓንቀፍቀፋት፣ ሕርኽራኻት ፀራሪግና ትግራዋይ ኣብቲ ክበፅሖ ዝግባእ ብርኪ ብርኪ ዕብየት ክነብፅሖ ኣለና።” ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

መቐለ 07ጥሪ 2012 ዓ/ም( ትግራይ ቲቪ) "ሰላም! ከም ህዝብን ውድብን ዝተቓለስናን ዘርዚርካ ዘይውዳእ መድረኻት ሓሊፍና ገድልና ዘዐወትናዮ፣ ጅግንነትና ንምርኣይ ጥራሕ እንተይኮነስ፤ ነቶም ዘዐንቅፉናን ዋርድያ ድኽነትን ድሕረትን ዝነበሩ ገዛእቲ ፀራሪግና ካብ ድኽነት ንክንወፅእን ስልጡን...

"ዓዲ መለስን ኩሎም ጀጋኑ ሰማእታትናን ልምዓት እምበር መዕንደሪ ዕሱባትን ባንዳታትን ኣይትኸውንን፡፡"

"ዓዲ መለስን ኩሎም ጀጋኑ ሰማእታትናን ልምዓት እምበር መዕንደሪ ዕሱባትን ባንዳታትን ኣይትኸውንን፡፡" መቐለ 6 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ ) "ዓዲ መለስን ኩሎም ጀጋኑ ሰማእታትናን ልምዓት እምበር መዕንደሪ ዕሱባት ባንዳታትን ኣይትኸውንን" ብዝብል መሪሕ ቴማ መበል 45 ዓመት ልደት ህዝባዊ...

መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ብፍሉይ ድምቀት ተኸቢሩ።

መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ብፍሉይ ድምቀት  ተኸቢሩ። መቐለ 6 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኣብቲ በዓል ተረኺቦም መደረ ዘስሙዑ ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ርስቁ ኣለማዉ ወያነ ማለት ልምዓት፣ ወያነ ማለት ሰላም"፣ ወያነ ማለት ዲምክራሲ...

መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ።

መቐለ 05 ለካቲት 2012 ዓ/ም ትግራይ ቲቪ   ኣብ ዞባ ምብራቕ  ትግራይ  መላእ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ግራትን ከባቢኣን ኣብ ዝተረኸብሉ ብኣዝዩ ምዕሩግ ኣገባብ ተኸቢሩ ኣሎ። ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴን ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምብራቕን  ኣይተ...

ኣብ ከተማ ማይጨው ኣዕፅምቲ ጀጋኑ ተጋደልቲ ኣብ ሙዜም ስውኣት ብክብሪ ዓሪፉ

መቐለ 05 ጥሪ 2012 ዓ/ም( ትግራይ ቲቪ)   መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓሪነት ትግራይ 11 ለካቲት ምኽንያት ብምግባር ካብ ቶም አብ 1980 ዓ.ም ከተማ ማይጨው ካብ ፋሽሽታዊ ስርዓት  ደርጊ ነፃ ንምውፃእ አብ እምባ ቦኽራ አብ ዝተኻየደ ሓያል ኩናት...

ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ መቐለ መበል 45 ዓመት ልደት ህውሓት 11 ለካቲት ብድሙቕ ኩነታት ምኽባር ጀሚሩ::

ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ መቐለ መበል 45 ዓመት ልደት ህውሓት 11 ለካቲት ብድሙቕ ኩነታት ምኽባር ጀሚሩ:: መቐለ 5 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) እዚ ባዓል ብብርኪ ዞባታትን ወረዳታት ዝሓልፍ ብርክት ዝበሉ ቅንያታት እናተኸበረ ከም ዝፀነሐ ዝፈለጥ ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝቕፅሉ...