Content with tag ትንታነ ዜና .

ኣብ ጉዕዞ ወዲ ሰብ ዘጋጠሙ ተላባዕቲ ሕማማትን መከላኸሊን

    ኣብ ጉዕዞ ወዲ ሰብ ዘጋጠሙ ተላባዕቲ ሕማማትን መከላኸሊን        መቐለ 14 መጋቢት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ህዝቢታት ዓለም ንለውጢን ምዕባለን ኣብ ዝጓየይሉ ህሞት ኣብ ቅድሚኦም ከበድቲ ሰብ ስራሕን ተፈጥራዊን...

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)ኢህወደግ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)ኢህወደግ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዴሞክራሲ ግንባር /ኢህወደግ/ ሕዳር 11/ 2012 ዓ/ም ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡ ኮሚቴ...

ኣብ ዩንቨርሲቲ ወልድያ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝረፈጠረ ጎንፂ ክልተ ተምሃሮ ሂወቶም ከምዝሓለፈን ካልኦት 8 ተምሃሮ ድማ ከቢድን ቐሊልን መጉዳእቲ ከምዝበፅሖም ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ኣምሓራ ፀብፂቡ።

ኣብ ዩንቨርሲቲ ወልድያ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝረፈጠረ ጎንፂ ክልተ ተምሃሮ ሂወቶም ከምዝሓለፈን ካልኦት 8 ተምሃሮ ድማ ከቢድን ቐሊልን መጉዳእቲ ከምዝበፅሖም ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ኣምሓራ ፀብፂቡ። እቲ ጎንፂ ትማሊ ካብ ምሸት ስዓት 4 ክሳብ ስዓት 5 ዝተፈጠረ ምኻኑን ንኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣይተ ወልደትንፃኤ...

ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ተወሳኺ በጀት 2011ዓ/ም ኣመልኪቱ ክዝቲ እዩ

መቐለ 03 መጋቢት 2011(ድምፂ ወያነ) ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ሎሚ ካብ ዘካየዶ ጉባኤ ተወሳኺ በጀት 2011ዓ/ም ኣመልኪቱ ከም ዝዝቲ ተገሊፁ። ቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 33.2 ቢልዮን ተወሳኺ በጀት ምፅዳቑ ዝዝከር ኮይኑ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ድማ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ...