Content with tag መግለፂ ቅዋም .

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ “ገ እናበሉኻ ዶ ትጋገ! “

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ "ገ እናበሉኻ ዶ ትጋገ! "   መቐለ 19  መጋቢት 2012 (ትግራይ ቲቪ)     ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ  "ገ እናበሉኻ ዶ...

ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣብ ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ዝተፀረሑ ነጥብታት፡፡

ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣብ ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ዝተፀረሑ ነጥብታት፡፡   መቐለ 17 መጋቢት 2012 (ትግራይ ቲቪ)   1/ ኣብ ትግራይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ፣ ካብ ከተማ ናብ ከተማ፣ ካብ ከተማ ናብ ገፀር ዝግበሩ ዝዉዉራት ንክልተ ሰሙናት ተኣጊዱ ኣሎ።...

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮረና ቫይረስ እናመከትና - ንዕሰል ኣብ ቀንዲ ውራይና!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮረና ቫይረስ እናመከትና - ንዕሰል ኣብ ቀንዲ ውራይና!!  መቐለ 11 መጋቢት 2012ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)   ብሄራዊ፣ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብክልል ብርኪ ግብረ-ሓይሊ ኣጣይሹ ዝልዓለ...

ድሙቕ ቅያ፣ መበል 19 ክ/ዘመን፣ ኣቦሓጎታትና ዓቂብና፣ ሓዱሽ ታሪኽ ክንፅሕፍ ኢና!!

ድሙቕ ቅያ፣ መበል 19 ክ/ዘመን፣ ኣቦሓጎታትና ዓቂብና፣ ሓዱሽ ታሪኽ ክንፅሕፍ ኢና!! ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስቲን ክልል ትግራይ መቐለ 19 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን፣ ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮዽያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ፣ ፈላማይ ኣፍሪካዊ...

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ መቐለ 14 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኣብ ፅባሕ፣ ድሙቕ ፅንብል፣ ርእሰ ኩሉ ኣውደኣመትና፣ ንመርሽ ናብ ልምዓትና ህዝቢ ትግራይ "ብዝኾነ ሓይሊ ኣይምብርከኽን!! እምቢ ንመግዛእቲ!!" ኢሉ መቑሕ ብሄራዊ ዕብለላን፣ ምሒር...

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዝተፈጠረ ናይ ሓሳብን መስመርን ኣፈላላይ እናሰፍሐ መፂኡ ሕዚ ኢህወዴግ ብዝሓዞ መስመርን ብዝነበሮ ኣወዳድባን ካብ ስርዓትን ኣሰራርሓን እቲ ግንባር ወፃእ ጠቕሊሉ ክፈርስ ብምግባር ብትሕዝቱኡ ሓዱሽ ፓርቲ ክምስረት ተገይሩ እዩ።...

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)ኢህወደግ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)ኢህወደግ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዴሞክራሲ ግንባር /ኢህወደግ/ ሕዳር 11/ 2012 ዓ/ም ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡ ኮሚቴ...

“ ኣብ ናይ ክልልና ፀጥታን ብሄራዊ ረብሓን ሓደ ቅዋም ሒዝና ሰሚርና ክንቃለስን ክንስለፍን ከም ዝግባእ ፅኑዕ እምነት ኣለና ።” መግለፂ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና)

መቐለ 5 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ ) ካብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና) ዝተውሃበ መግለፂ! ባይቶና ኣብ መንነት፣ ድሕንነት፣ ሃለዋት፣ ረብሓን ሓድነትን ትግራይ ፈፂሙ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱን ኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ንምኽፋል ድልው ዝኾነን ንድሕሪት ዘይብልን...

“ብሓባር ክሰምሩ ዘይኽእሉ ሓዉን ሓሰርን ዝተሸከመ ኢህወዴግ ይትረፍ ውህድ ፓርቲ ክምስርት ከም ግንባር እኳ ክቕፅል ዘይኽእል ዝተበተነ ውድብ እዩ ።” መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ መስከረም 26 ክሳብ ጥቅምቲ 2 ንተኸታታሊ 7 መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ 2011 ዓ.ም ዝተታሓዙ መደባት ልምዓት፣ ሰናይ ምምሕዳር፣ ውድባውን ፖለቲካውን ስራሕትን ኢሉ እውን ኣብዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ መድረኽ ህልውናን ድሕንነተን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝተኻየደ ኩለ መደያዊ...

መልእኽቲ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

መልእኽቲ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል መቐለ 05 ጳጉሜን 2011 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኣብዚ እንኣትዎ ዘለና ሓዱሽ ዓመት መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ብዝተፈለየ ዝኽበረሉ እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ወፅዓ ኣይሽከምን ኢሉ ቃልሲ ዝወለዐሉ ብዓብይ ድምቀት ክነኽብሮ ዘለና እዩ፡፡ ቃልስና እንደገና እንግምግመሉ፣ ሓደሽቲ...

ትማሊ ንህልውናን ክብርን ሃገርና ኣሕሊፎም ምስ ዝሃቡ ብሽም ለውጢ ግንባር ብምፍጣር ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት እናተደራረበ ናብዚ ደረጃ በፂሕና ንርከብ።

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት 2 ሓምለ 2011 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ናይ ሓደ ማዓልቲ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ መስዋእቲ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ቅትለትን መበገሲ ገይሩ ኣብ ሃገርና ምስ ዝምዕብል ዘሎ ኩለመዳያዊ ፀገማት ነዚ ስዒቡ ኣብ ቅድሚት ክህሉ ዝኽእል ኣጠቓላሊ ኩነታት...

መንእሰይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘነፃፀረ ወፍሪ ጥፍኣትን ፀለመን ኣብ ምፍሻል ልዑል ብፅሒት ይፍፅም ኣሎ፡፡

  መቐለ ጉንበት 25/2011 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)   ማሕበር መናእሰይ ትግራይ 9ይ ጉባኤኡ፤ "ጉባኤ ስመር"! ብዝብል መሪሕ ቃል እንተስለጥ ፤መናእሰይ ትግራይ ሃገር ካብ ባዕዳወያን ወረርቲ ኣብ ምክልኻል፤ ሕላገት ጫፍ ብልሒ ጥበብን ስልጣነን ዝኮነ ቅርስታት ኣብ ምስራሕን ህዝቢ...

መልእኽቲ ካብ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

መቐለ 28 ሚያዝያ 2011(ኤመሓት)  "ሰላም፣ ከመይ ኣለኹም! ከም ዝፍለጥ መንእስይ ናይ ሓደ ሕብረትሰብ(ዓዲ) ልምዓትን ምዕባለን ዝውስን፡ መፃኢ ዕድል እቲ ሕብረተሰብ ውሑስ ክኸዉን ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ ብሓፈሻ ዘይትካእ እጃም ዝፃወት ቐፀላ ሕብረትሰብ'ዩ። ኣብ ታርኽ ወያነ ትግራይ እውን ዕላማን...

መልእኽቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል…

ኣብ ትግራይ ሰላም ነጊሱ ዘሎ ብኣጋጣሚ ዘይኮነስ ሕገ-መንግስቲ ብምኽባር እዩ ኢሎም ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል። ኣብዛ ሃገር ዜጋታት ብበዝሒ ካብ መረበቶም ዝመዛበሉላ፣ ሂወቶም ዝስእኑላ፣ ብሰላም ወፊሮም ንምእታው ዝፅገሙላ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን...