Content with tag መግለፂ ቅዋም .

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዝተፈጠረ ናይ ሓሳብን መስመርን ኣፈላላይ እናሰፍሐ መፂኡ ሕዚ ኢህወዴግ ብዝሓዞ መስመርን ብዝነበሮ ኣወዳድባን ካብ ስርዓትን ኣሰራርሓን እቲ ግንባር ወፃእ ጠቕሊሉ ክፈርስ ብምግባር ብትሕዝቱኡ ሓዱሽ ፓርቲ ክምስረት ተገይሩ እዩ።...

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)ኢህወደግ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)ኢህወደግ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዴሞክራሲ ግንባር /ኢህወደግ/ ሕዳር 11/ 2012 ዓ/ም ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡ ኮሚቴ...

“ ኣብ ናይ ክልልና ፀጥታን ብሄራዊ ረብሓን ሓደ ቅዋም ሒዝና ሰሚርና ክንቃለስን ክንስለፍን ከም ዝግባእ ፅኑዕ እምነት ኣለና ።” መግለፂ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና)

መቐለ 5 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ ) ካብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና) ዝተውሃበ መግለፂ! ባይቶና ኣብ መንነት፣ ድሕንነት፣ ሃለዋት፣ ረብሓን ሓድነትን ትግራይ ፈፂሙ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱን ኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ንምኽፋል ድልው ዝኾነን ንድሕሪት ዘይብልን...

“ብሓባር ክሰምሩ ዘይኽእሉ ሓዉን ሓሰርን ዝተሸከመ ኢህወዴግ ይትረፍ ውህድ ፓርቲ ክምስርት ከም ግንባር እኳ ክቕፅል ዘይኽእል ዝተበተነ ውድብ እዩ ።” መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ መስከረም 26 ክሳብ ጥቅምቲ 2 ንተኸታታሊ 7 መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ 2011 ዓ.ም ዝተታሓዙ መደባት ልምዓት፣ ሰናይ ምምሕዳር፣ ውድባውን ፖለቲካውን ስራሕትን ኢሉ እውን ኣብዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ መድረኽ ህልውናን ድሕንነተን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝተኻየደ ኩለ መደያዊ...

መልእኽቲ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

መልእኽቲ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል መቐለ 05 ጳጉሜን 2011 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኣብዚ እንኣትዎ ዘለና ሓዱሽ ዓመት መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ብዝተፈለየ ዝኽበረሉ እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ወፅዓ ኣይሽከምን ኢሉ ቃልሲ ዝወለዐሉ ብዓብይ ድምቀት ክነኽብሮ ዘለና እዩ፡፡ ቃልስና እንደገና እንግምግመሉ፣ ሓደሽቲ...

ትማሊ ንህልውናን ክብርን ሃገርና ኣሕሊፎም ምስ ዝሃቡ ብሽም ለውጢ ግንባር ብምፍጣር ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት እናተደራረበ ናብዚ ደረጃ በፂሕና ንርከብ።

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት 2 ሓምለ 2011 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ናይ ሓደ ማዓልቲ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ መስዋእቲ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ቅትለትን መበገሲ ገይሩ ኣብ ሃገርና ምስ ዝምዕብል ዘሎ ኩለመዳያዊ ፀገማት ነዚ ስዒቡ ኣብ ቅድሚት ክህሉ ዝኽእል ኣጠቓላሊ ኩነታት...

መንእሰይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘነፃፀረ ወፍሪ ጥፍኣትን ፀለመን ኣብ ምፍሻል ልዑል ብፅሒት ይፍፅም ኣሎ፡፡

  መቐለ ጉንበት 25/2011 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)   ማሕበር መናእሰይ ትግራይ 9ይ ጉባኤኡ፤ "ጉባኤ ስመር"! ብዝብል መሪሕ ቃል እንተስለጥ ፤መናእሰይ ትግራይ ሃገር ካብ ባዕዳወያን ወረርቲ ኣብ ምክልኻል፤ ሕላገት ጫፍ ብልሒ ጥበብን ስልጣነን ዝኮነ ቅርስታት ኣብ ምስራሕን ህዝቢ...

መልእኽቲ ካብ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

መቐለ 28 ሚያዝያ 2011(ኤመሓት)  "ሰላም፣ ከመይ ኣለኹም! ከም ዝፍለጥ መንእስይ ናይ ሓደ ሕብረትሰብ(ዓዲ) ልምዓትን ምዕባለን ዝውስን፡ መፃኢ ዕድል እቲ ሕብረተሰብ ውሑስ ክኸዉን ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ ብሓፈሻ ዘይትካእ እጃም ዝፃወት ቐፀላ ሕብረትሰብ'ዩ። ኣብ ታርኽ ወያነ ትግራይ እውን ዕላማን...

መልእኽቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል…

ኣብ ትግራይ ሰላም ነጊሱ ዘሎ ብኣጋጣሚ ዘይኮነስ ሕገ-መንግስቲ ብምኽባር እዩ ኢሎም ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል። ኣብዛ ሃገር ዜጋታት ብበዝሒ ካብ መረበቶም ዝመዛበሉላ፣ ሂወቶም ዝስእኑላ፣ ብሰላም ወፊሮም ንምእታው ዝፅገሙላ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን...