መበል 14 በዓል መዓልቲ ብሄር ብሄረሰብ ብኦሮምያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ አሰናዳእነት አብ ከተማ አዲስ አበባ ክኽባር እዩ ፡፡

መቐለ 26 ሕዳር 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ምፍቕቃድ ዝተመስረተ ሓድነቶም ዘጠናኽር ናይ ሓባር ቃል ኪዳን ሰነድ ሕገ መንግስቲ 29 ሕዳር 1987 ዓ/ም አፅዲቖም ናብ ተግባራዊ ካብ ዝኸውን እነሆ 24 ዓመታት ተቖፂሮም አለው፡፡ በቢ ዓመቱ 29 ሕዳር ...