ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ መቐለ መበል 45 ዓመት ልደት ህውሓት 11 ለካቲት ብድሙቕ ኩነታት ምኽባር ጀሚሩ::

ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ መቐለ መበል 45 ዓመት ልደት ህውሓት 11 ለካቲት ብድሙቕ ኩነታት ምኽባር ጀሚሩ::

መቐለ 5 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

እዚ ባዓል ብብርኪ ዞባታትን ወረዳታት ዝሓልፍ ብርክት ዝበሉ ቅንያታት እናተኸበረ ከም ዝፀነሐ ዝፈለጥ ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝቕፅሉ ማዕልትታት ንምኽባር ሎሚ ብዕሊ ተኸፊቱ ዘሎ::

ኣብቲ መኽፈቲ መድርኽ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ምኽትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርእያ ግርማይ እንትኾኑ እቲ ከሳብ ሎሚ መበል 45 ዓመት እነኽብሮ ዘለና ወርቃዊት ባዓል 11 ለካቲት ህዝቢ ትግራይ እቲ ግፍዓውን ጨቋንን ፋሽሽታዊን ስርዓት ደርጊ ንምድምሳስ ሳላ ተባዕ ህዝቡ ጠንካራ ሓድነቱ ዝገበሮ መሪር ቃልሲ ነቲ ስርዓት ንሓንሳብን ንሓዋሩ ካብ ስሩ ክብንቁሮ ብምኽኣሉ ድሕሪ እዚ እዚ ዘይባሃል ስሉጥ ልምዓት ዝተኣተየሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ኢሎም::

ይኹን እበምር ድሕሪ ብዝሕ ናይ ልምዓት ጉዕዞን ለውጥታትን ፀረ ልምዓትን ኣንፃር ለውጢ ብዝኮኑ ተረፍ መረፍ ሕልፋት ስርዓታት ዝኾኑ ሓይልታት ዝነበረ ቅኑዕ መስመር ንድሕሪት ንምምላስ ህዝቢ ዝነበሮ ሓድነት ተበታቲኑ ናብ ዘየድሊ ዕግርግርን ህውከትን ንክኣትዩ ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ ኣለው ኢሎም:: ኣብ ካልኦት ከባቢታት እተሪእና ሞት ልሙድ ኮይኑ ሕገ መንግስቲ ዝፈሪሰሉ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና ::ይኩን እበምር ህዝቢ ትግራይ ሳላ ብስለቱን ጠንካራነቱ ተሪሩ ንሰላሙ ብምቅላሱ ኣብ ትግራይ እዚ ዝባሃል ዕግርግር ከይተፈጠረ ፀኒሑ ኣሎ በዚ ካዓ ንህዝቢ ትግራይ ከመስግኖ እፈቱ ኢሎም::በዚ እውን እዩ ክልልና ናይ ሰላም ደሴት ብምዃና ብርክት ዝበሉ ሰብ ሃፍቲ ሃፍተ ገነቶም ኣብዚ ኣብ ክልልና ብበዝሒ እናፍሰሱ ዝርከቡክብሉ ተዛሪቦም::

ብምዃኑ እዩ ክልልና ኢሉ እውን ከተማና ኣብ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዕብየት ትርከብ::በዚ መሰረት ኣብዚ ንመናኣሰይ ስራሕ ፈጠራ ምችው ሃዋህው ስለ ዝፈጥር ተጠቀምቲ ስራሕ ፈጠርትን ክትኮኑ ይግባእ ኢሎም:: ኣብ መወዳኣታ ኣይተ ኣርኣያ ከም ዝበልዎ ባዓል ለካቲት እንትነኽብር ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክትታት እነመርቕሉን ሓደሽቲ ፕሮጀክትታት ንምስራሕ እምነ ኩርናዕ እነቐምጠሉን ዕለት እዩ ዝበሉ ኢንጂነር ኣርኣያ ብተወሳኺ እቲ ባዓል ብርክት ዝበሉ ምርኢታት ዘካተተ ከምዝኾነ ሓቢሮም::

ኣብቲ መደርኽ ብቤት ፅሕፈት ውዳበታት ህዝቢ ምም/ር ከተማ መቐለ ዝተዳለወ ን 70 ስድራ ስውኣት ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቀትን ን 21 ስድራ ስውኣት ድማ ንሕድሕዶም ብር 5000 ካብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ተበርኪትሎም እዩ::

ፍልፍል፡ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ