ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዘይሕጋዊ ነጋዳይ ዝተረከቡ ልዕሊ 250 ጀሪካን ንምግብነት ዝውዕሉ ዘይቲ ብልዒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም።

ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዘይሕጋዊ ነጋዳይ ዝተረከቡ ልዕሊ 250 ጀሪካን ንምግብነት ዝውዕሉ ዘይቲ ብልዒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም።

መቐለ 11 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ሓደ ውልቀ ሰብ ብፍቃዱ ንግዲ ናይ እንስሳት ፍሩስካ ዝንቐሳቀስ ነጋዳይ እናሃለወ ኮይኑ ግን 203 በዓል 20 ሊትሮ ጀሪካን ዘይቲ ብ ፣ 48 ድማ በዓል 5 ሊትሮ ጀሪካን ንምግብነት ዝውዕሉ ዘይትታት ናብ ፖሊስ ካብ ሕብረተሰብ ጥቆማ ምስ በፅሖ ክትትል ብምግባር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ኣኽሱም ኢንስፔክተር ኪሮስ ኣየለ ገሊፆም።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕብረተሰብ ምስ ኣካላት ፀፅታ ተዋዲዱን ተሓጋጊዙን ክሰርሕ ብዝተገበረ ምርድዳእ ኣብዛ ከተማ ዝረኣዪ ዝነበሩ ናይ ምንጠላን መሰል ገበናትን በቢግዚኡ እናተመሓየሹ ይከዱ ከም ዘለው ዝገለፁ ኢንስፔክተር ኪሮስ፤ ሕዚ 'ውን እቲ ሕብረተሰብ ዝረኣዪ ዝተፈላለዪ ገበናትን ስግኣት ገበናትን ክኸላከልን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምቲ ጀሚርዎ ዘሎ ኣብ ጎኒ ናይ ፀፅታ ኣካላት ኮይንካ ሓጋዚ ምኳን ኣጠናኪሩ ክቀፅለሉ ፀዊዖም።
ፍልፍል ድወት