"ብዉሱናት ደቂ ህዝቢ ለካቲት 11 ዝተወለዐት ርችት ሓርነት ዝነበረ ጨቛናይ ስርዓት ተደምሲሱ ቅልጡፍ ልምዓት ሰላምን ህንፀት ዴሞክራሲን ተስፋ ዝህብ ለዉጢን ተመዝጊቡ እዩ ፡፡"

"ብዉሱናት ደቂ ህዝቢ ለካቲት 11 ዝተወለዐት ርችት ሓርነት ዝነበረ ጨቛናይ ስርዓት ተደምሲሱ ቅልጡፍ ልምዓት ሰላምን ህንፀት ዴሞክራሲን ተስፋ ዝህብ ለዉጢን ተመዝጊቡ እዩ ፡፡"

ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ
ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ

መቐለ 26/ጥሪ 2012 ዓም ትግራይ ቲቪ

መንእሰይ ከተማ መቐለ ሓፂናዊ ሓድነቱ ብምጥንካር ኩለመዳይ ምንቅስቃሳቱ ብመንፅር ሓለዋትን ድህንነትን ህዝቢ ትግራይ ክከዉንን ከምዝግባእ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣገንዚቡ፡፡
ካብ ኩለን ክፍለ ከተማ መቐለ ዝተወፃፅኡ መናእሰይ ከተማ መቐለ ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ምይይጥ ፓነል የካይዱ ኣለዉ፡፡

ካብ ኩለን ክፍለ ከተማ መቐለ ዝተወፃፅኡ መናእሰይ ከተማ መቐለ ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ለካቲት 11 ኣብ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርን ክልልን ምይይጥ ፓነል ብምክያድ የኽብሩ ኣለዉ፡፡

ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ብዉሱናት ደቂ ህዝቢ ለካቲት 11 ዝተወለዐት ርችት ሓርነት ዝነበረ ጨቛናይ ስርዓት ተደምሲሱ ኣብ ዝሓለፍ 27 ዓመታት ቅልጡፍ ልምዓት ሰላምን ህንፀት ዴሞክራሲን ተስፋ ዝህብ ለዉጢን ተመዝጊቡ እዩ ኢሎም፡፡

መንእሰይ መበል 45 ዓመት በዓል ለካቲት 11 እንተኽብር ድማ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ዉድብን ንምስዃን ዝፅዕር ሓይልታት ሓድነቱ ብምጥንካር ብምምካትን ልምዓቱ ብምርግጋፅ ክክዉን ከምዝግባእ ኢንጂነር ኣርኣያ ኣተሓሳሲቦም፡፡

ኣብቲ ዘተ ዝሳተፍ ዘለዉ መናእሰይ ብግዲኦም 11 ለካቲት እንተክብሩ ሕድሪ ኣያታቶም ተቀቢሎም ልምዓት ብምርግጋፅን ሰላምን ድህንነትን ከባቢኦም ዉሕስ ንምግባር ከምዝኾነ ሓቢሮም፡፡

ኣብቲ ዘተ ካብ ኩለን ክፍለ ከተማ መቐለ ዝተወፃፅኡ ልዕሊ ሓደ ሽሕ መናእሰይ ተሳተፍቲ ከምዝኾኑ ንምፍላጥ ተካኢሉ፡፡ብቴድሮስ ወ/ኪዳን