ኣብ 11 ለካቲት ዝተፈጠረ ውዑይ መንፈስ ኣብ ዕቀባ ሓመድን ማይን ውን ክድገም ይግባእ ተባሂሉ፡፡

 

 

 

መቐለ 02 መጋቢት 2012 ዓ/ም  (ትግራይ ቲቪ)

 

ህዝቢ ትግራይ በዓል 11 ለካቲት ዝፈጠሮ ውዑይ መንፈስ፣ ብምሓዝ፣ ኣብ ዕቀባ ሓመድን ማይን ሎሚ ዓመት እንተደጊምሙዎ፣ ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ምድሓንን ካልኦት ረብሓታትን ልምዓት ከምዝርከብን ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

 

ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ፣ ኣይተ ክፍሎም ኣባዲ ከምዝበልዎ፣ ህዝቢ ትግራይ ምስ መሪሕ ውድቡ ኮነ መንግስቲ ትግራይ ብሓባር ብምዃን ኣብ ስራሕቲ ምዕቃብን ምሕዋይን ሃፍቲ ተፈጥሮ ንልዕሊ 30 ዓመታት፣ ኣብ ዓመት ካብ 20 ክሳብ 40 መዓልትታት ነፃ ጉልበት እናወፈየ፣ ርኡይ ለውጢ እናረጋገፀ መፂኡ።

 

ኣይተ ክፍሎም ወሲኾም ከም ዝገለፅዎ ኣብ መስኖ፣ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳ፣ ዘራእቲ ፅድያን ካልኦትን ለውጢ እናምፀአ ዝርበሐሉን ካብ ከርፋሕ ናብራ ተናጊፉ ብዛዕባ ዕዳጋን ትራንስፎርመሽንን ክሓስብ ዝጀመረሉ ኩነታት ኣሎ ድሕሪ ምባል፣ በዓል 11 ለካቲት ሎሚ ዓመት ዝፈጠሮ ናህሪ ህዝቢ ብምሓዝ ኩሎም መደባት ልምዓት ብሓፈሻ፣ ዕቀባ ሓመድን ማይን ድማ ብፍላይ ንቕድሚት ከነሰድሮ ኣለና ኢሎም።

 

እዚ ፃዕራም፣ ደላዪ ለውጥን ልምዓትን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብዝገበሮ ኣበርክቶ ኣብ 2017 ዓ.ም.ፈ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ምስ 196 ሃገራት ዓለም ተወዳዲሩ 1ይ ብምውፃእ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ምዃኑ ዘዘኻኸሩ እቶም ምክትል ሓላፊ እቲ ሽልማት ንዝያዳ ስራሕ ከለዓዕል ከምዝግባእ እውን ገሊፆም።

 

ከም ኣገላልፃ ኣይተ ክፍሎም፣ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን፣ ስነ ሓሳብ ሰራዊት ልምዓት ብተግባር ዘረጋገፀን ንካልኦት ስራሕቲ እዛ ክልል፣ ኣብነታዊ ተራ ዝተፃወተን ስለዝኾነ፣ ኣብቲ ሎሚ ዓመት ልዕሊ 21 ሚልዮን ጉልበት፣ ኣብ 20 መዓልቲ ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ከም ሰራዊት ክኸትት ትፅቢት ዝግበረሉን፣ እዙይ ናብ ክፍሊት እንትቕየር ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ካብ መንግስቲ ካዝና ወፃኢ ተገይሩ ክስራሕ ዝነበሮ ስራሕቲ ምድሓን ከምዝከኣልን ካልኦት ተዛመድቲ ረብሓታት ከምዝርከብ ብምርዳእ ብሕራነን ናህርን ክውፈረሉ ዝግባእ መደብ እዩ ኢሎም።

 

ከባብታት ትግራይ ምስ ዝነበሮ ዝሐሸ ፀጋታት፣ ምችዊ ኩነታት ኣየርን ንብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ህዝቢ ዝነበረሉ ከባቢ ምንባሩን፣ ብዙሓት ነገስ ታት'ውን ናይዚ ክልል ፀጋ መሰረት ገይሮም ዝብህግዎን ነንዓርሶም ዝነሓንሑሉን ኩነታት ከም ዝነበረ ታሪካት ከምዝሕብሩ ኣይተ ክፍሎም ድሕሪ ምግላፅ፣ እቶም ሕሉፋት ነገስታት ይኹኑ መንግስትታት ኩሉ ማሕበረ-ኢኮኖ ሚያዊ ምንቅስቓሶም ኣብ ተፈጥሮ ሃፍቲ ዝተመስረተ ብምንባሩ ንቐፃሊ ወለዶ ምንም ከይተገደሱ ዝነበረ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብዘይንሕስያ እናጓሕጉሑ እናተጠቐሙ ዘረከቡና ዕዳ፣ ነቲ ኣብ 11 ለካቲት ተፈጢሩ ዘሎ መንፈስ ህዝቢ ኣፅኒዕና ብምሓዝ ለውጢ ምምፃእ ከምዘድሊ ኣተሓሳሲቦም።

 

ፍልፍል፡-ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን  ትግራይ