መልእኽቲ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

መልእኽቲ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል መቐለ 05 ጳጉሜን 2011 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኣብዚ እንኣትዎ ዘለና ሓዱሽ ዓመት መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ብዝተፈለየ ዝኽበረሉ እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ወፅዓ ኣይሽከምን ኢሉ ቃልሲ ዝወለዐሉ ብዓብይ ድምቀት ክነኽብሮ ዘለና እዩ፡፡ ቃልስና እንደገና እንግምግመሉ፣ ሓደሽቲ ፈተናታት እውን እንፍትሸሉ ብቐፃሊ ቃልስታትና እነሐይለሉ ዓመታት ምቑፃር እንተይኮነስ ሓዱሽ ቃልሲ ሓዱሽ ዓወትን ታሪኽ እነመዝግበሉ እዩ፡፡ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ፣ ናይ ቃልሲ ሓድነት እንፈጥረሉን ብቃልሲ እነኽብረሉን ክኾን እዩ፡፡ ካልኣይ ዕብየትን ስግግርን እውን ኣብዚ እንኣትዎ ዘለና ሓዱሽ ዓመት እዩ ክዛዘም፡፡ ኣብዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ዘርጠብጠብ ዝበሉን እንተስ ብሓሶት ዝተመዝገቡ እውን እነስተኻኽለሉን ዝተረፉ ዓወታት ፈቲሽና ዝጎደለና ንምምላእ እንረባረብሉን እዩ፡፡ እቶም ዘቐመጥናዮም ሸቶታት ከነዕውት ክንክእል ኣለና፡፡ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ተደራረብቲ ስራሕቲ ከነዕውት ሓዱሽ ናይ ቃልሲ መንፈስ ሰንቕና ልዑል ርብርብ እንገብረሉ ዓመት እውን እዩ፡፡ ከም ትግራይ ክንሰርሖ ዝግበአና ሓቢርና ክንሰርሕ ምድላው እንገብረሉ ስለዝኾነ እቲ ዝጀመርናዮ ሓድነት ኣሰጣጢምና፣ ኣብ ከይዲ ጉዕዞ ዝመፁ ሓደሽቲ ፈተናታትን ሓደሽቲ ጠለባትን ክንምልስ ኩላህና ተሓባቢርና ዘለና ልምዲ ተጠቒምና ለውጢ ክነምፅእን ድሙቕ ዓወት ክነመዝግብ ክንረባረብ ይግበአና። ሰናይ ሓዱሽ ዓመት!