መልእኽቲ ካብ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

መቐለ 28 ሚያዝያ 2011(ኤመሓት)  "ሰላም፣ ከመይ ኣለኹም!

ከም ዝፍለጥ መንእስይ ናይ ሓደ ሕብረትሰብ(ዓዲ) ልምዓትን ምዕባለን ዝውስን፡ መፃኢ ዕድል እቲ ሕብረተሰብ ውሑስ ክኸዉን ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ ብሓፈሻ ዘይትካእ እጃም ዝፃወት ቐፀላ ሕብረትሰብ'ዩ። ኣብ ታርኽ ወያነ ትግራይ እውን ዕላማን ሽቶን ወያነና ኣብ ምዕራፉ ንምብፃሕ ዝተፃወቶ ግደ ዘይትካእ እዩ።

ናይዚ መአዋእል መናእስይ እዉን ንኽብርታትን መለለይ እምነታትን ተጋሩ ብምልኡነት ብምውራስን ብምዕጣቕን ሓዱሽን ነባሪን ታሪኽ እናፈፀመ ምዃኑግልፂ'ዩ።

ሕዚ'ዉን መልክዕን ስልቲን እናለዋወጡ ሰላምናን ሓድነትናን ንምዝራግ ንዝህቅኑ ኩሎም ብንቕሓትን ብቖራፅነትን ብምምካት፥ ከምቶም ኣያታትኩም እንከይተሓለሉ ተቓልሶም ሓዱሽ ምዕራፍ ሓርነት፣ ማዕርነትን ልምዓትን ዘግሃዱ ንስኻትኩም እውን ሽርሒታት ፀላእቲና ብብቕዓት ብምምካን ዝጀመርናዮም መደባት ልምዓት፣ ሰላምን ዴሞክራታይዜሽንን ኣብ ሽትኡ ብምብፃሕ ብዝለዓለ ንቕሓትን ድስፕሊንን ክትረባረቡ እፅዉዕ። ሰላም!"