እኹል እታወታት ብምጥቃም ካብ ድሑር ኣዘራርኣ ጣፍ ታላቒቆም ብመስመር ይዘርኡ ከምዘለው ሓረስቶት ክላስተራት ጣፍ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ገሊፆም፡፡

 እኹል እታወታት ብምጥቃም ካብ ድሑር ኣዘራርኣ ጣፍ ታላቒቆም ብመስመር ይዘርኡ ከምዘለው ሓረስቶት ክላስተራት ጣፍ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ገሊፆም፡፡

መሬቶም ዝተፈላለዩ እታወታት ሕርሻ ተጠቒሞም እኹል ናይ ምልስላስ ስራሕቲ እናገበሩ ዝፀንሑ ገባራት ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ብዝለዓለ ምንቅቓሕ ዘርኢ ጣፍ ብመስመር እናዘርኡ ይርከቡ፡፡

 ኣብ ጣብያ ማይ ኣምበሳ ብመስመር ጣፍ እናዘርኡ ዝረኸብናዮም  ኣይተ ገ/መድህን ወለንችአልን ነባሪት ጣብያ ሕብረት ዝኾና ወ/ሮ ያየሽ በርሀን፣ጣፍ ብመስመር ምዝራእ ፣ ዘርኢ ቆጣቢ ፣ዝለዓለ እቶት ምህርቲ ዝህብ ዝሓሸ ኣዘራርኣ ሜላ ከምዝኾነ ብሰብ ሞያ እኹል ደገፍን ኣስተምህሮን እናተወሃበና  መፂኡ እዩ ፡፡ ንሕና እውን እዚ ተረዲእና ዝበለፀ ምህርቲ ንምሕፋስ እታወታት ሕርሻ ተጠቒምና ብኩታ ገጠም ጣፍ ብመስመር እናዘራእና ንርከብ ብምባል ገሊፆም፡፡

መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ኤክስቴንሽን ሕርሻን ገጠር ልምዓት እታ ወረዳ ኣይተ ብርሃነ ገብረኣብዝጊ ብወገኖም ዝራእተን ጣፍ ኣብ ዝኾና ክላስተራት እኹል ምርድዳእን  ምልዕዓልን ገይርና ብጣፍ ንክኽፈን ካብ ዝተተሓዘ ትልሚ 1619 ሄክታር ኮይኑ ዋላ እኳ እቲ ማይ  ድሒሩ ይጀምር ዛጊድ 45 .4 ሄክታር ከምዝተዘርአን ኣብ ምጥቃም ምሩፅ ዘርእን መዳበርያን እውን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከምዝርከብን ሓቢሮም፡፡

ኣብ ምህርቲ ዘመን 2008/09 ዓ/ም ልዕሊ 35 ሽሕን 600 ኩንታል ጣፍ ምህርቲ ንምሕፋስ ዓሊሞም ይሰርሑ ከምዘለው ኣይተ ብርሃነ ወሲኾም ገሊፆም እዮም፡፡