ሓይሊ መብራህቲ ጨንፈር ትግራይ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌትሪክ ዝረእዩ ዘለው ክፍተታት ኣብ ምፍታሕ ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ፡፡

ሓይሊ መብራህቲ ጨንፈር ትግራይ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌትሪክ ዝረእዩ ዘለው ክፍተታት ኣብ ምፍታሕ ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ፡፡
መቐለ 12 ጉንበት 2012 ዓ/ም (ቴሌቪዥን ትግራይ)
ሕብረተሰብ ኣብ ዙርያ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌትሪክ ኣመልኪቱ ብርክት ዝበሉ ጥርዓናት እናልዐለን መረረቱ እናስመዐ ከም ዝመፀን ናይዚ ምኽንያት ድማ ብዋናነት ሕፅረት ትራንስፎርመር ከም ዝነበረን ሐዚ ግና ነዚ ከም መፍትሒ ከባቢ 309 ትራንስፎርመር ተገዚኦም ካብዚኦም እቶም 163 ዝኾኑ ትራንስፎርመር ከም ዝተኸፋፈሉ ኣብ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌትሪክ ኢትዮጵያ ኣካያዲ ስራሕ ጨንፈር ትግራይ ኣይተ መስፍን ገብረመድህን ሓቢሮም፡፡
እቶም ሓላፊ ኣብ ዙርያ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌትሪክ ትግራይ ኣመልኪቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ፤ ሕብረተስብ ኣብ ዕግበት ኣገልግሎት ኣመልኪቱ ነቲ ትካል ብተደጋጋሚ ወቐሳን እናስመዕ መፂኡ እዩ፡፡ነዚ መፍትሒ ድማ ኣብ ዝተፈላላዩ ከባብታት ዝበዝሑ ዝርገሐ ኤሌትሪክ ብዕንጨቲ ፓሎ ዝተሰርሑ ብምዃኖም ብፍልሖ ተበሊዖም ብምውደቖም ንምቁርራፅ ምኽንያት ኾይኖም ከም ዝፀንሑ፣ሐዚ ግና ዝርገሐ መብራህቲ ኣብ ዘይነበሮም ከባብታት ንምዝርጋሕ ብርክት ዝበሉ ፓሎታት ክሳብ 30 ሰነ 2012 ከም ዝዝርግሑ፣ካልኦት ብርክት ዝበሉ ኮንኩሪት ዓንድታት መብራህቲ ተገዚኦም እናተኸፋፈሉ ከም ዝርከቡ ኣይተ መስፍን ኣብሪሆም፡፡
ብካልእ ወገን ሕብረተሰብ ብዛዕባ ኣብ ንባብ ቆፃሪን ክፍሊትን ኣመልኪቱ ዘልዕሎም ዘሎ ቅርታታት ንምፍታሕ ድማ ሓድሽ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ኣሰራርሓ ከም ዝተጀመረ፣ካብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝኽፈል ስርዓት ክፍሊት ቢል ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 900 ዉልቀ ሰባትን ትካላትን ብኤጀንት ብምዉዳብ ሕብረተሰብ ዝተሳለጠ ግልጋሎት ንክረክብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣይተ መስፍን ሓቢሮም፡፡
ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ምቁርራፅ ሓይሊ ድማ ብመፅናዕቲ ብምድጋፍ ንክፍታሕ ኣብ ከይዲ ከምዘሎ፣ይኹን እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘይሕጋዊ መስመር ዝርገሐ ብስፍሓት ይረአ ኣሎ ኢሎም፡፡እዚ ሕጋውያን ፍቓድ ዘለዎም ኣካላት ንሳልሳይ ወገን ኣሕሊፍኻ ምሃብ ከምዘሎን ኣብ ከምዚ ዝበለ ተግባር ዝተዋፈሩ ኣካላት እቲ ትካል ስጉምቲ ኣብ ምዉሳድ ከም ዝርከብ ኣይተ መስፍን ኣብሪሆም፡፡
ኣብ መወዳእታ ንምቁርራፅ ሓይሊ መብራህቲ ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ነገራት ኣብ መስመር ኤሌትሪክ ዝኸደሉ ዝርከቡ ዓበይቲ ኣግራብ ዓንቀፍቲ ስለዝኾኑ፣እቲ ትካል ድማ ህዝባዊ ትካል ስለ ዝኾነ ኣብ ምቑራፅ ሕብረተሰብ እጃሙ ክዋፃእ ከም ዝግባእ ኣይተ መስፍን ኣተሓሳሲቦም፡፡

ፍልፍል:-ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ