ኣብ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ጣብያ ሃገረሰላም ፍሉይ ቦታ ክሳድ ዓለቛ ብምኽንያት ዝናብ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምድርማስ ኣብ ሰብ ይኹን ተሽከርካሪ ሓደጋ ከምዘየብፀሐን ተገሊፁ::

ኣብ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ጣብያ ሃገረሰላም ፍሉይ ቦታ ክሳድ ዓለቛ ብምኽንያት ዝናብ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምድርማስ ኣብ ሰብ ይኹን ተሽከርካሪ ሓደጋ ከምዘየብፀሐን ተገሊፁ:: መቐለ 11 ጉንበት 2012 ዓ/ም (ቴሌቪዥን ትግራይ) ካብ ከተማ ዓዲግራት ንኣንፈት ዓድዋ እንትንጉዓዝ ኣብ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ጣብያ ሃገረሰላም ፍሉይ ቦታ ክሳድ ዓለቛ ከባቢ ማርያም ዓንዴል ብምኽንያት ዝናብ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምድርማስ ካብን ናብን ንዝጉዓዙ ተሽከርከርቲ ኣፀጊምሎም ከም ዘሎ እቲ ግድሚ ብምድርማሱ ኣብ ሰብ ይኹን ተሽከርካሪ ሓደጋ ከምዘየብፀሐን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ሰራሕተኛታት ኣውራ ጎደና ጨንፈር ዓዲግራት ናብቲ ከባቢ ከይዶም ቅልጡፍ ፍታሕ ከቐምጡ ምርድዳእ ከምዝተገበረ ተሓቢሩ። ፍልፍል-ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ዞባ ምብራቕ ትግራይ