ንትምክሕትን ጠላማትን መኪትና ፣ ንኣንበጣ ተሓጋጊዝና፣ ንኮሮና ቫይረስ ተረሓሒቕና፣ ንዝረኣይ ዘሎ ሃረምረም- ሕሩም ኢልና፣ ንቐፅል ጉዕዞና!!

መቐለ 12 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

ኣብ ድሮ በዓል ትንሳኤ፣ ኣብ ኣርባዕቲኡ ጫፋት ትግራይ ዘለዉ ሓረስቶት፣ መናእሰይ፣ ደቂ ኣንስትዮን ዝተፈላለዩ መድረግቲ ኣካላትን፣ ብፍላይ ሰብሃፍትናን ሕጋዊ ነጋዶን፣ ህዝብና ብቐንዱ ፅጉማት ወገናትና በዓል ትንሳኤ ብሕጉስ መንፈስ ንከኽብሩ፣ ዝተፈላለዩ ሸቐጣ ሸቐጣትን፣ ገንዘብን ኣዋፂኦም ንፅጉማት ወገናት ርሑስ በዓል ኢሎም፣ ኣካፊሎም፡፡ ፅጉማት እውን ኣመስጊኖም፣ መሪቖም፡፡ እዙይ እዩ ክብሪን ባህልን ህዝቢ ትግራይና፡፡ ነዚኦም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘለዎ ኣኽብሮት ደጊሙ ይገልፅ፡፡

እንተኾነ በዓል ትንሳኤ ንምኽባር ኣብ ዝነበረ ዕድጊት ዘደንፁ እዩ፡፡ ህዝብና እኮ ስጋይ ዶ ስጋዃ እዩ ባህሉ፣ ኣብ እዋን ብረታዊ ተጋድሎ እኮ፣ ኣነ ክስዋእ ንስኻ ፅናሕ እዩ፡፡ መግለፂ ተጋዳላይን ተቓላሲ ህዝቢ ትግራይን፡፡ ካብ ክብሪታት ትግራይን ሓደ ዝኾነ ናብ ወለዶታት ዝሓልፍ ናይ ምትሕልላይ ክብርና ንምንታይ ተረሲዑ? ምትሕልላይ ዝበሃል ኣብቲ ዕለት ጠፊኡ እንተተብሃለ ምግናን ኣይኸውንን፡፡

ንዝትሓልፍ ሓንቲ በዓል ክንዱዙይ ሃረምረምን ስስዕናን ክረኣይ እንተሎ እንታይ ጉዱ? ክብሪታት ህዝብና ዝሽርሽር ነገር ንምንታይ ኣብዚ ኣፀጋሚ እዋን ተጋዲዱ? ዝብሉ ሕቶታት ምልዓልን፣ ህዝቢ ክቃለሰሎም ምግባር ግድን እዩ፡፡

ኣብ እዋን ድሮ ትንሳኤ ዝነበረ ዕድጊት፣ ጅብኦም ምምላእ ጥራሕ ዝረኣዮም ስሱዓት ነጋዶን ደላሎን፣ መንእሰይ ሓረስታይናን ሸማታይን፣ ጎዲኦም ኣብ ኣንጎሎ ተሓቢኦም ከይኮነስ፣ ኣብ ዕዳጋ ልቦም ነፊሖም፣ ንሓንቲ ደርሆ ካብ ብር 700 ክሳብ ብር 1200 ሸይጦም፡፡ እዙይ እንታይ ይበሃል? ብፀሓይ ቀትሪ "ወራር" ፡፡ እቲ ሸማታይ እውን እምብለይ ጠንጠነለይ ኢሉ፣ ሓደ ኪሎ ስጋ ገዚኡ በዓል ትንሳኤ ከኽብር ይግባእ ነይሩ፡፡ ብሓፂሩ ከምቲ ወለድና "ክሓልፈሉ ዝደሊ- ምስ ፃዕሪ ብዓቕሊ" ዝብልዎ ነስተውዕል፡፡ ንሓፂር ጊዜ ንፀመም፣ ዓቕሊ ጥራሕ -ኩሉ ሓላፊ እዩ፡፡ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ዓቕምና ንጥመር፡፡

 ፍልፍል፡-ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን  ትግራይ