ንኡስ ግብረ ሓይሊ ቑጠባ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ትግራይ ኣብ መፍረይትን ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላትን ዝተውሃበ ዕማም ብግቡእ ንምፍፃም ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ፡፡

ንኡስ ግብረ ሓይሊ ቑጠባ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ትግራይ ኣብ መፍረይትን ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላትን ዝተውሃበ ዕማም ብግቡእ ንምፍፃም ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ፡፡

መቐለ 24 መጋቢት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ኣብ ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ካብ ዝተጣየሻ ኮሚቴታት ሓንቲ ዝኾነት ንኡስ ግበረ ሓይሊ ቑጠባ ኣብ መፍረይትን ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላትን ዝተውሃበ ዕማም ብግቡእ ንምፍፃም ትሰረሕ ከም ዘላ ተገሊፁ፡፡

እታ ንኡስ ግብረ ሓይሊ ፀገም ኣቕርቦት ከየጋጥም ኣብ ስርዓት ንግዲ ጥቡቕ ደገፍ ፣ክትትልን ቑፅፅርን ብምግባር ሕብረተሰብ ካብ ስግኣት ናፃ ኮይኑ ተላባዲ ቫይረስ ኮሮና ክከላኸል ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ፡፡

ንኡስ ግበረ ሓይሊ ቑጠባ ኣብ ብርክት ዝበለ ሰራሕተኛን ተገልጋልን ዝሓቖፋን ኣናእሽተይ፣ማእኸለዎት ትካላት ንድግን ኢንዳስትርን ብቫይረስ ኮሮና ክስዕቡ ዝኽእሉ ፀገማት ንምክልኻል ዕዮ ገዛ ወሲዳ ትሰረሕ ከም ዘላ በታ ንኡስ ግበረ ሓይሊ ኣብ ዝተውሃበ መግለፂ ተሓቢሩ፡፡
መግለፂ ዝሃቡ ሓላፊ ኤጀንሲ ኣናእሽተይ፣ማእኸለዎትን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ዶክተር መብራህቱ መለስ ብሕልፊ ፋብካሪታት ጠጠው ከይብላ ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ተጠናኺሩ ይቕፅል ከም ዘሎ ገሊፆም፡፡

ስራሕቲ ቑጠባና ጠጠው ኣይብሉን ዝበሉ እቶም ሓላፊ እቲ ዘሎ ፀገም ንምክልኻልን ናብ ፀጋ ንምልዋጥን ድማ ኣብ ኣቕርቦት ናውቲ ሕክምና ዝነጥፋ ትካላት ብፅፈትን ትሕዝቶን ዝሐሸ ፍርያት ንከቕርባ ይግበር ኣሎ ፡፡

እቲ ካልእ መሰራተዊ ንሕብረተሰብ ዘድልዮ ሸቐጣ ሸቐጥ ኮይኑ ኣብዚ ዓውዲ እውን ፍርያት ሕርሻን ኢንዳስትርን ብምጉልባት ፀገም ኣቕርቦት ንከየጋጥም ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ዶክተር መብራህቱ፡፡

ኣብ ስርዓት ንግዲ እውን ብዝተገበረ ጥቡቕ ደገፍ ፣ክትትልን ቑፅፅርን በቲ ኣዋጅ ዝተኸልከሉ ዓውዲታት ጥሕሰት ዝፈፀሙ ወገናት ከም ዝተዓሸጉ ኣፍሊጦም፡፡

እዚ ኣፀጋሚ ኩነታት ክብለፅሉ ዝደልዩ ዜግነታዊ ግቡኦም ዘይፍፅሙ ስሱዓት ነጋዶ ከም ዘለው ዝገለፁ ዶክተር መብራህቱ መለስ ብኣንፃሩ ድማ ኣብ ንግዲ ማሕበረሰብ ዝንኣዱ ጅማሮታገት ኣለው ኢሎም፡፡

ተላባዲ ቫይረስ ሕማም ኮረና ኣብ ማሕበረ ቑጠባዊ ምንቅስቓስ ዓለምና ዓብዩ ቑልውላው ይፈጥር ብምህላው ከም ሃገርን ትግራይን ድማ ኣካል እቲ ፅዕንቶ ስለ ዝኾና ኣብ ሰድድን መፍረይነትን ዝፍጠር ፅዕንቶ ንምክልኻል ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ምጥንኻር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩ፡፡

ብሕሉፍ ካሕሳይ