ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ቫይረስ ኮረና ዘለዎ ሓደጋ ተረዲእና ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ኩልና እጃምና ክንፍፅም ይግባእ ኢሎም፡፡

 

   

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ቫይረስ ኮረና ዘለዎ ሓደጋ ተረዲእና ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ኩልና እጃምና ክንፍፅም ይግባእ ኢሎም፡፡

መቐለ 12  መጋቢት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

 

ደ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ክንፍፅሞ ዝግባእ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሕቲ እንተዘይወጊና ሓደግኡ ዓብዪ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ ኢሎም ፡፡

 

እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ነዚ ዝበሉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተዳለወ መሐከምን ግዝያዊ መፅንሕን ሕሙማት ኣብ ዝተዓዘብሉ ግዜ እዩ፡፡

 

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ምልክት ቫይረስ ኮረና ዝተረኣዮም ዝምርመርሉን እቲ ቫይረስ እንተተረኺብዎም እውን ተፈልዮም ሕክምናዊ ክትትል ዝገብርሉ ማእኸል  ሕክምና ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም፡፡

 

ቫይረስ ኮረና ኣብ ኢ/ያ ካብ ዝተረኣየሉ ጀሚሩ ከም ክልል ስራሕቲ   ምክልኻል ክካይድ ምፅንሑ ዝገለፁ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል እቲ ቫይረስ ኣብ ትግራይ እንተተራእዩ እውን ናብ ካልኦት ሰባት ከይላበድ ግዝያዊ መሐከሚ በቢኸባቢኡ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተዛሪቦም፡፡

 

እቲ ቫይረስ ተላባድን ሓደገኛን ብምዃኑ ንዓበይቲ ዓድታት እውን ይፍትነን ከምዘሎ ዝተዛረቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ክልልና እንተኣትዩ ሓደግኡ ዓብዪ እዩ ኢሎም፡፡

 

ሕድሕድ ሰብ ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ብዝግባእ  ጥንቃቐ እንተዘይገይሩ ኣብ ልዕሊ ስድርኡ ኢሉ እውን ንመላእ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ የእቱ ምህላዉ ክፈልጥ ከም ዝግባእ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣገንዚቦም፡፡

 

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብዚ ክልል ምእታዉን ዘይምእታዉን ርግፀኛታት ስለዘይኮና ኩሉ ህዝቢ ነቲ ለበዳ ክከላኸል ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም፡፡

 

ኣብ በቢኸባቢኡ ዝተዳለዉ ማእኸላት ቫይረስ ኮረና ናብ ኩሉ ህዝቢ ከይላበድ ሕሙማት ፈሊኻ ንምፅናሕ ዝሕግዙ እዮም ዝበሉ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል እቲ ዝዓበየ ስራሕ ኣብ ዓርሰ ምክልኻል እዩ ክውገን ዝግባእ ኢሎም፡፡

 

ሕብረተሰብ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ሓደጋ ብዝግባእ ብምርዳእ ሰብ ሞያ ዝህብዎ ምኽሪ ኣብ ተግባር ብምውዓል  ጥዕንኡን ጥዕና ስድርኡን ክሕሉ ከም ዝግባእ ምዒዶም፡፡

ገ/መስቀል ኪሮስ