ህዝቢ ትግራይ ጅግንነት፣ ፅንዓት፣ ተወፋይነትን ሓርበኛነትን ካብ ቀዳሞት ወለዱ ዝወረሶ እዩ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ጅግንነት፣ ፅንዓት፣ ተወፋይነትን ሓርበኛነትን ካብ ቀዳሞት ወለዱ ዝወረሶ እዩ፡፡

ተጋዳላይ ኣባይ ፀሃየ

 

መቐለ  10 መጋቢት  2012 ዓ/ም ( ትግራይ ቲቪ)

 

ህዝቢ ትግራይ ጅግንነት፣ ፅንዓት፣ ተወፋይነትን ሓርበኛነትን ካብ ናይ ሎሚ እንተይኮነስ ካብ ቀዳሞት ወለዱ ዝወረሶ እዩ፡፡

 

 

ህዝቢ ትግራይ ልዑል ግኑን ታሪኽ ዝነበሮ እዩ፡፡ታሪኽ ኣኽሱም፣ ገረዓልታ፣ ማይኣድራሻ/ሽረ፣ ራያ ፣ ወዘተ ምጥቃስ ይከኣል፡፡

 

ህዝቢ ትግራይ ንኢትዮጵያን ዓለምን ስነ- ጥበብ ከም ማህሌታይ ያሬድ ዝበለ፣ስነ ህንፃ እውን ዘውረሰ ህዝቢ መን ኢኻ እንተተባህለ ትግራዋይ እዚ እየ ኢሉ ብዓርሰ እምነት ክዛረበሉ ይግባእ፡፡ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንመሰሉ ዝቃለስ ኣይትንክኡኒ ዝብል ንተፃባእቲ ዝመከተ ህዝቢ እዩ፡፡
ድልዱል ሰራዊት ኣብዘይነበረሉ እዋን እኒ ስሑል ሚካኤል ዝመርሕዎ ፀረ ተፃባእቲ ቃልስን መኸተን ዓወትን እኹል ኣብነት እዩ፡፡

 

ህዝቢ ትግራይ እንትቖርፅ ቆራፅ ፣እንትሕርን ዘይዕፀፍ እዩ፤ ኣብ መብዛሕትኡ ኲናት በይኑ ኣንፃር ወረርቲ ጣሊያን፣ ዱርቡሽ፣ ቱርክን ግብፅን ኣብ ኲናት ገጢሙ ቅያ ሰሪሑ እዩ፡፡

 

ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ እንትከፋፈልን መራሒ እንትስእንን ይዳኸም ይሰዓር ፤ ሓድነቱ እንተጠንክር ግና ከም ንህቢ ዓሲሉ ትግራዋይነት ጅግንነት፣ ፅንዓት፣ ብዓርሰ እምነትን ፀዋርነትን ንፀላእቱ ኣብ ኲናት ዘሕፍር መሪር ህዝቢ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ፡፡

 

ሕዚ አውን ከምኡ እዩ ዘሎ፡፡ ...ክጥርጠርን ክዋረድን ዝግበኦም እቶም ሸየጥቲ ዓዲ ገዛእትና እምበር ንመሰሉን ሃገሩን ዝተዋደቐ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን፡፡

 

 

ፍልፍል፡ TPLF official