ኣብ ከተማ ማይጨው ኣዕፅምቲ ጀጋኑ ተጋደልቲ ኣብ ሙዜም ስውኣት ብክብሪ ዓሪፉ

መቐለ 05 ጥሪ 2012 ዓ/ም( ትግራይ ቲቪ)

 

መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓሪነት ትግራይ 11 ለካቲት ምኽንያት ብምግባር ካብ ቶም አብ 1980 ዓ.ም ከተማ ማይጨው ካብ ፋሽሽታዊ ስርዓት  ደርጊ ነፃ ንምውፃእ አብ እምባ ቦኽራ አብ ዝተኻየደ ሓያል ኩናት መሪሖም ተዋጊኦም መስተንክራዊ ዓወት አረጋጊፆም እቲ እምባ ምስተቆፃፀሩ ብሓይሊ አየር ደርጊ ተወቒዖም ዝተሰወኡ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ አብቲ እዋን አብ እምባ ቦኽራ ካብ ዝተቐበሩሉ ቦታ አዕፅምቶም ብምውፃእ አብ ሙዜም መዕረፊ አዕፅምቲ ሰማእታት ከተማ ማይጨው ክዓርፍ ተገይሩ፡፡


አብቲ ዓውደ ኩነታት ተዋሰእቲ ዝነበሩን ዝተወግኡን ነባራት ተጋደልቲ ፣ ሽግ ወየንቲ ፣ ደቂ ስውአት ተጋደልቲ፣ ናይ ኩለን ቀበሌታት ምክትል አመሓደርቲን አመራርሓ ከተማ ማይጨውን ብሓባር ብምኻን ብዕለት 04/06/2012ዓ.ም ናብ እምባ ቦኽራ ተጋዒዞም አዕፅምቲ ስውኣት ካብ ዝተቐበሩሉ ቦታ አውፂኦም ዓጂቦም ናብ ከተማ ማይጨው ክኣቱ ጌሮም፡፡
ሎሚ ዕለት 5 ለካቲት 2012 ዓ.ም ድማ ብጠቓላሊ አካላት ፀጥታ፣ መረሕቲ ሃይማኖትን ነበርቲ ከተማናን ብሰልፊ ተዓጂቦም ናብ ሙዜም ሃርበኛታት ወለዲና ዝርከቡሉ መዕረፊ አዕፅምቲ ሰማእታት ቕዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲን ከተማ ማይጨው ብክብሪ ክዓርፍ ተገይሩ አሎ፡፡

 

አብ ዓውደ ኩናት ቦኽራ ብአካል ተወሳኣይ ዝነበረን ዝተወግአን ነባር ተጋዳላይ ካሕሳይ መረሳ ብወገኑ አብቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት እንትገልፅ ሓሙስ አብ ኮረም ኩናት አካይዶም ኮረም ነፃ ምስ አውፅኡ ዓርቢ ከተማ ማይጨው ነፃ ንምውፃእ ዝተኻየደ ሓያል ኩናት ከምዝነበረን ብፍላይ እምባ ቦኽራ አብ 3ተ ዙር ብፈንጂ/ ነታጊ ዝተሓፀረ ስለዝነበረ ሙሉእ ለይቲ ነታጊ /ፈንጂ እናፀረጉ ሓዲሮም ከምዝወግሖምን መሬት ምስወግሐ ተወርወርቲ ወታደር ደርጊ ናይ ኪላሽ ን አንቴናን ነፀብራቕ ምስረአዩ ተኹሲ ከምዝኸፈቱሎምን ብምዝካር ነቲ ተወርዋሪ ወታደር ደርጊ ብኽለተ ገፅ መጥቓዕቲ ፈኒዎም ሰቢሮም ብምእታው ህልኻ ዘወዲእ ሓያል ኩናት አካይዶም እቲ እምባ ምሉእ ብምሉእ አብ ምቁፅፃር እናሃለዩ ከምዝተወግኡን አብ ወታደር ደረጊ ሓያል መጥቓዕቲ ከምዝበፅሐን ካብ ሞትን መጉዳእቲን ዝተረፈ ወታደር ደርጊ ብስፍሓት ከምዝተማረኸን ፣ እቶም ሐዚ አዕፅምቶም ዘልዐልናዮ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ተጋደልቲ ህ.ወ.ሓ.ት መስተንክራዊ ጀግኒነት ፈፂሞም እቲ እምባ ምሰተቖፃፀሩን ዓወት ምስዓተሩ ነፈርቲ ደርጊ አብቲ እምባ ብዘካየድኦ ደብዳብ ተወቒዖም ከምዝተሰውኡን ገሊፆም፡፡
 

ፍልፍል ፡-ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን   ትግራይ