ኣብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ንማሕበረሰብ እዚ ክልል ዝተዛበዑ ሓበሬታት ብምውዛዕ ሕብረተሰብ ናይ ምዕቋር ባህሉ ንከየዕብን ኣብ ትግራይ ኣንፀላልዩ ዘሎ ድኽነት ንምጥፋእ ብኽነት ንከይቕንስን ዝተገበረ ሽርሒ እዩ ተባሂሉ።

መቐለ  30 ጥሪ 2012ዓ/ም  (ትግራይ ቲቪ)

ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ  ዲስትሪክት መቐለ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ሒደት ማዓልትታት  ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ኣመልኪቱ ምስ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ፣ ኣመራርሓ  እቲ  ባንኪ ፣ ነጋዶ፣ ሰብ ሞያን ዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮን ዘተ ኣሳሊጡ።


ፕሬዚዳንት ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ መምህር ኣሰፋ ገ/ስላሴ፤ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ  ዲስትሪክት መቐለ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ንማሕበረሰብ እዚ ክልል ዝተዛበዑ ኣረኣእያታት እናተውሃበ ሕብረተሰብ ናይ ምዕቋር ባህሉ ንከየዕብን ኣብ ትግራይ ኣንፀላልዩ ዘሎ ድኽነት ንምጥፋእ ብኽነት ንከይቕንስን ዝተገበረ ሽርሒ ምዃኑ ገሊፆም።


እቲ ገንዘብ ናይ ሓሶት ክኸውን ይኽእል፣ ኣብቲ ገንዘብ ዘሎ ፊርማ ኣይመሳሰልን ካልኦትን ተባሂሉ ብማሕበራዊ ሚዲያ ዝፀሓፍ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ናይ ባዕሉ ትካል እምነት ንከይህልዎ ዝተገበረ ምዃኑ መምህር ኣሰፋ ሓቢሮም።


እዚ ኩሉ ከጋጥም ዝከኣለ ኣብ ሃገርና ብሰንኪ ኣንፀላልዩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት  ምዃኑ ዝገለፁ መምህር ኣሰፋ ነዙይ ናብ ንቡር ንምምላስ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ማሕበረሰብ ግንዛበ ኣብ ምፍጣር ዓብይ ትኹረት ብምሃብ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም።


ብተወሳኺ እውን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ እዚ ሽግር እንተጋጥም ብቅልጡፍ ንማሕበረሰብ ሓቃዊ መብርሂ ኣብ ክንዲ ምሃብ ገንዘብ የለን እናበሉ ነቲ ሽግር ከጋድድዎ ፀኒሖም እዮም። ነዚ ሽግር ከይድገም ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ክሓስበሉ ከም ዝግባእ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ገሊፆም።


 ፍልፍል ፡-ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን  ትግራይ