ዓማዊል ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨናፍር ዝተፈላለያ ከባብታት ትግራይ ገንዘቦም ከውጽኡ ኣይከኣሉን ተባሂሉ፡፡

መቐለ  ጥሪ 21/2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)  

ካብ ዝሓለፈ ሰኑይ ጀሚሩ፤ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ካብ ጫናፍር ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ ዝሓተትዎ መጠን ገንዘብ ኣብ ምውፃእ ገደብ ከምዝተገበረሎም፡ ዓማዊል ይዛረቡ።

ኣብ ጨንፈር ንግዳዊ ባንክ ሰሎዳ ዓዲኣቡን ስሞም ክፅርሑ ዘይደለዩ ውልቀሰባት ልዕሊ 2,000 ብር ከውፅኡ ከም ዘይኽእሉ ከም ዝተነገሮም  ገሊፆም።

ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣርባዕተ ጨናፍር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣለዋ። ካብዚኤን ኣብ ጨንፈር ባንክ ንግዲ ገሊላ፣ ሰሎዳን መለስን ካብ 2 ክሳብ 5 ሽሕ ብር ይህቡ ኣለዉ።ጨንፈር ባንክ ንግዲ ዓድዋ እቲ ዝለዓለ 10 ሽሕ ብር ይፈቅድ ከምዘሎ ብስልኪ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።

ብተመሳሳሊ ካልእ ተጠቃሚት ኣብ ከተማ ውቕሮ ክልተኣውላዕሎ ሎሚ ንጉሆ ልዕሊ 1,000 ብር ከይተውፅእ ከም ዝተኸልከለት ንቢቢሲ ኣረጋጊጻ።

ትማሊ'ውን ኣብታ ከተማ ልዕሊ 2 ሽሕ ክተውጽኡ ኣይትኽእሉን ተባሂሎም ዝተኸልከሉ ዓማዊል ኣብ ኣፍደገ ንግዲ ባንክታት ኢትዮጵያ ብበዝሒ ከንጸርጽሩ ከምዝተርአዩ መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ኣረዲኦም።

እዚ ኩነታት፡ ኣብ መብዛሕተአን ከተማታት ትግራይ ዝተርአየ ኮይኑ፡ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ነበርቲ ኣሉታዊ ጽልዋ ከምዝፈጠረሎም ወሲኾም ይዛረቡ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን: እቲ ፀገም ኣብ ማሕበራዊ መራኸብቲ እውን ብሰፊሑ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኾይኑ ኣሎ።

ጋዜጠኛ ቢቢሲ ትግርኛ: ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ገለ ባንክታት ተዘዋዊሩ እቲ ጸገም ዘስተውዓለ እንትኸውን፤ ኣብ ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ነቲ ዋኒን ካብ ዝመርሕዎ ሓደ ሓላፊ መብርሂ ሓቲቱ።

 

ስሞም  ክግለጽ ዘይደለዩ  ሓላፊ፡ ሕፅረት ቅርሺ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሎም ጨናፍር ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ: ከምዝተርኣየ ኣረዲኦም።

ብሰንኪ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው: ዝተፈጥረ ሻቕሎት: ህዝቢ ገንዘቡ ካብ ባንክ ኣውፂኡ: ኣብ ገዛኡ የቐምጥ ከምዘሎ ድማ ይዛረቡ።

እቲ ሕፅረት: ኣብ መላእ ሃገር ይረአ ምህላዉን ኣብ ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ ጥራይ እውን እንተይኮነ ኣብቶም ውልቃዊ ባንክታት እውን ክረአ ዝኽእል ዘስግእ ፀገም ይኸውን ምህላዉን እቶም ሓላፊ ወሲኾም  ገሊፆም።

ኣብ ትግራይ: ካብ ብሄራዊ ባንክ ፍቓድ ተዋሂቡወን ገንዘብ ዝዕድላ ኣርባዕተ ማእከላት ኣለዋ። እተን ማእከላት: ኣብ መቐለ፣ ማይጨው፣ ዓድዋን እንዳስላሰ ሽረን ይርከባ። ኣብዘን ማእከላት ሕፅረት ገንዘብ ስለዘጓንፈ ድማ: ናብተን ጨናፍር ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝለኣኽ ገንዘብ ኣዝዩ ነክዩ'ሎ- ይብሉ እቶም ሓላፊ።

ካብዚ ብምብጋስ: ኣብ ዝተፈላለዩ  ከባብታት ትግራይ ዝርከቡ ተጠቀምቲ ኣብ ቁጠባ ሕሳቦም: ዝርከብ ገንዘቦም ልዕሊ 2 ሽሕ፤ ኣብ ገለ ድማ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ብር ከየውጽኡ ተኸልኪሎም።

ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ: ነቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን: ብፍላይ ኣብ ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ ዘጓንፈ ሕፅረት ገንዘብ ንምፍታሕ ይሰርሕ ከምዘሎን እቲ ፀገም ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልቲታት ከምዝቃለልን ይገልጽ።

ቢቢሲ ዘዘራረቦም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣይተ ኣልሰን ኣሰፋ ግን፤ ሕጽረት ገንዘብ ኣጋጢሙ ዝብል ኣይቅበሎን ይብሉ።

ንሶም፡" ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ናይ ገንዘብ ሕጽረት የብሉን፡ ናይ ኔትወርክ ጸገም እንተዘይኮይኑ" ብምባል እቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ገንዘብ ሕጽረትን ገደብን "ቤላ ቤሎ" ክብሉ ነጺገምዎ።

"ካብ ክልተ ሽሕ ንላዕሊ ከይተውጽኡ ዝብል ሕጊ የለን" ዝበሉ ኣይተ ኣልሳን ኣሰፋ፡  እቲ ንንግዳዊ ባንኪ ዛጊድ ዝቐርበሉ ዘሎ ጸገም ምስ ቴሌ ዝተሓሓዝ ናይ ኔትወርክ ምቁርራጽ ጥራሕ ምዃኑ ሓቢሮም።

ብተወሳኺ ካብ ዝኾነ ይኹን ጨንፈር ብዛዕባ ሕጽረት ገንዘብ ዝበጸሖ ሓበሬታ ከምዘየለን ምንጪ እቲ ዝበሃል ዘሎ ጸገም እንታይ ከምዝኾነ ከምዘይፈልጡን፡ ኣይተ ኣልሳን ንቢቢሲ ሓቢሮም።

ንኣብነት ኣብ ዓዲ ኣቡን ጨንፈር ኣጋጢሙ ዝተብሃለ ገደብ መጠን ዝወጽእ ገንዘብ ኣመልኪቱ  ንዝቐረበሎም  ሕቶ ድማ "እዚ ፈጺሙ ክኸውን ኣይክእልን፤ ናይ ንግደ ባንኪ ኣሰራርሓ'ውን ኣይኮነን" ኢሉም።

"ዝኾነ ሰብ ዘቐመጦ ገንዘብ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ጨንፈራት ባንኪ ንግዲ ናይ ምውሳድ መሰል ኣለዎ። እዚ ድማ መሰሉ ናይ ምኽልካል ስልጣን 'ውን የብልናን። ብትኽክል እቲ ዝተብሃለ ጸገም ኣብ ትግራይ እንተሃልዩ፡ ትማሊ'ዶ ምስቶም ሓለፍቲ ናይ ትግራይ ኣይነበርናን? ከምኡ ዝብል ሓበሬታ ኣይተልዓለን" ዝብል ምላሽ ሂቦም።

ፍልፍል፡- ቢቢሲ ትግርኛ