“ንህወሓት ልዕልነት ትግራዋይ ኣሎ ኢልና ሳላ ንኦሮ ማራ ዘለዓዓልናዮ ኢና ተዓዊትና ሕዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ክንብትኖ እንኽእል ልዕልነት ዓድዋ ኣሎ ብዝብል ኣብ ውሽጦም ኣቲና እንተሓሚስናዮም እዩ” ክብሉ ንሰምዖም ኣለና ፡፡ ስለዚ ውዲታቶም ንምፍሻል ብፅንዓት ክንቃለስ ይግባእ ኢሎም፡፡ ተጋዳላይ ኣስመላሽ ወልደስላሰ

መቐለ  28 ጥሪ  2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

መንእሰይ ትግራይ ብፍላይ መላእ ህዝብና  ድማ   ብሓፈሻ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት  ኣብ ዘካየዶ ቃልሲ ነቲ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ዓማፂን ብፅግዕተኛ ምብስባስ ዝተመልአ ሓይሊ ብምምካት ንትግራይ ካብ ምድሓኑ ብተወሰኺ ሓይሊ ሚዛን እዛ ሃገር ክሕሎ ከም ዝገበረን ኣባል ፈፃሚት ስራሕን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ በይነ መንግስታት ክልል ትግራይ ኣይተ ኣስመላሽ ወልደስላሴ(ኣባይ ነብሶ) አገንዚቦም፡፡

 

ኣይተ ኣስመላሽ  መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ  በዓል 11 ለካቲት  ምኽንያት ብምግባር  ኣብ ቤት ፅጽሕፈት ህወሓት ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሩዎ  ቃለ መሕትት፤ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ ደው ኢሉ ክሓስብን ብሄራት፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ከምኡ እውን ሓይልታት ፌዴራሊስት ነቒሖም ክቃለሱ ዓብይ ብፅሒት ክም ዝነበሮ አረዲኦም ፡፡

ብፍላይ ድማ መንእሰይ ትግራይ ብማሕበራዊ ሚዲያ ይኹን ካልኦት  ሜላታት ማላታት መቃለሲ ተጠቒሙ  ሓድነቱ ኣስጢሙ  ሰላም ክልሉ ንምሕላው  ንዘርአዮ ወነን  ተወፋይነትን ልዑል ናእዳ ከም ዘለዎም ገሊፆም፡፡

 

11 ለካቲት ልደት ህውሓትን ህዝቢ ትግራይ እያ ዝበሉ ተጋላይ ኣስመላሽ፤ 11 ለካቲት እንተዘይትህሉ ህልውና ህዝብና ኣብ ሓደጋ ዝኣትወሉ  ዕድል ከምዝነበረ ኣረዲኡ።

ሓይልታት ፅግዕተኛን ምብስባስን "ንህወሓት ካብ ሃገር ዝኣለናዮ ልዕልነት ትግራዋይ ኣሎ ኢልና ሳላ ንኦሮ ማራ ዘለዓዓልናዮ ኢና ተዓዊትና ሕዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ክንብትኖ እንኽእል ልዕልነት ዓድዋ ኣሎ ብዝብል ኣብ ውሽጦም ኣቲና እንተሓሚስናዮም እዩ" ክብሉ ንሰምዖም ኣለና ዝበሉ ተጋዳላይ ኣስመላሽ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘርኣዮ መስተንክራዊ ፅንዓትን ተወፋይነትን ሕዚ እውን ክደግሞን ፀላእቱ ከሕፍርን ብትረት ንኽቃለስ ፀዊዖም፡፡

ነዚ ድማ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ብምፍታሕ፣ ልምዓት ብምስላጥ ድኽነት ብምቕባር ኣቢልካ ዘይትድፈር ትግራይ ንምህናፅ ኩሉ ክረባረብ ከምዝግባእ  ኣተሓሳሲቦም፡፡

 

 ፀገማት መናእሰይ ብፍላይድማ  ፀገማት ህዝቢ ድማ ብሓፈሻ ብምሽፋን እንተይኮነስ ቀሪብካ ምፍታሕ ከምዘድሊ ዘገንዘቡ ኣይተ ኣስመላሽ፤ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ መንእሰይ ተቐባሊ ሕደሪ ኣያታቱ ኮይኑ መስተንክር ክሰርሕ ዳግም ቃሉ ኣብ 11 ለካቲት ከሕድስ ከምዘለዎ እውን ኣብሪሆም፡፡

ምስ እዚ ኣተኣሳሲሩ ንህዝቢ ትግራይ ብኸባቢያውነትን ሃይማኖትን ኣቢሎም ክብትንዎ ሚለዮናት ቅርሺ እናነዝሑ ይንቀሳቐሱ ንዘለው ሓይልታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብፍላይ ካብ ሸርሒ ባንዳታት ክጥንቀቕን ናይ ተግባርን ኣርኣእያን ሓድነቱ አስጢሙ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉን  ድማ ኣተሓሳሲቦም ፡፡

 

ብየማነ ወ/ገብርኤል