ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)ኢህወደግ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)ኢህወደግ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዴሞክራሲ ግንባር /ኢህወደግ/ ሕዳር 11/ 2012 ዓ/ም ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡
ኮሚቴ ኣፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ሕዳር 6/2012 ዓ.ም ኣብ ውፅኢት መፅናዕቲ ውህደት ንምዝታይ ኢሉ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ነቲ ኣጀንዳ ስሒቱ ብሕጊ ኣብዘይተውሃቦ ሓላፍነት ኣሓትን መሓዙትን ውድባት ኢህወደግ ውህደት ክፍፅማ ብኣብዝሓ ድምፂ ወሲኑ እዩ፡፡
እቲ ውሳነ ስዒቡ ድማ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ኣብ ጉዳይ ውህደት ንክውስን ንሕዳር 11/2012 ኣኼባ ፀዊዑ ኣሎ፡፡ እቲ ፃውዒት ኣኼባ መሰረት ገይሩ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ዘተ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ኣብ ጉዳይ ውህደት ዘትዩ ክውስን ሕጋውን ፖለቲካውን ሓላፍነት ከምዘይብሉ ደምዲሙ፡፡
ኮሚቴ ኣፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ውፅኢት መፅናዕቲ ውህደት እቲ ፖርቲ ኣመልኪቱ ንምዝታይ ዝሓዞ ኣጀንዳ ገዲፉ ናብ ውህደት ንሰጋገር ኢሉ ዘሕለፎ ዘይሕጋዊ ውሳነ ብቤት ምኽሪ ኢህወደግ ንክድገም ይግበር ብምህላዉን
ብተወሳኪ ድማ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ ክዝትይ ተወሲኑ እናሃለወ ምንም ዓይነት ዘተ ከይተገበረ ብተብተብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ምፅውዑ ኣድላይ ኣይኮነን፡፡
ከምኡውን ብምክንያት ውህደት ህወሓት ንምፍራስ ዘክእል ሕጋዊ ሓላፍነት ስለዘይብልና ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ተረኺብና ናይ ህወሓት ምውሃድ ክንውስን ኣይንክእልን፡፡
መፃኢ ዕድል ህወሓት ዝውሰን በቢደረጅኡ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ብጉባኤ ህወሓት ጥራሕ ብምኳኑ ኣብቲ ዝካየድ ኣኼባ ክንሳተፍ ኣይንክእልን ክብል ኣፍሊጡ፡፡