“ኣብዚ ሐዚ እዋን ምስቲ ህልው ኩነታት ተኣሳሲሩ ትግራይ ብደቃ ዝዉነናን ቕልጥፉን ዘመናዉን ግልጋሎት ዝህባ ትካላት ፋይናንስ የድልያ፡፡” ኣይተ ጌታቸው ሰለሙን

"ኣብዚ ሐዚ እዋን ምስቲ ህልው ኩነታት ተኣሳሲሩ ትግራይ ብደቃ ዝዉነናን ቕልጥፉን ዘመናዉን ግልጋሎት ዝህባ ትካላት ፋይናንስ የድልያ፡፡"
ኣይተ ጌታቸው ሰለሙን
ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ባንኪ ኣንበሳ ትግራይ

መቐለ 16 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

ዓለም ለኸ ባንኪ ኣንበሳ ኣብ ከተማ መቐለ ብኣስታት 8ሚኢቲ ሚልዮን ብር ወፃኢ በዓል 16 ደብሪ ቤት ፅሕፈት ዓለም ለኸ ባንኪ ኣንበሳ ርጅን ሰሜን ንምህናፅ ምስ ተኽለብርሃን እንባየ ህንፃ ተቖራፂ ዉዕል ስምምዕነት ተፈራሪሙ፡፡ እቲ ህንፃ ኣብ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ክዛዘም ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ተሓቢሩ፡፡

ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ባንኪ ኣንበሳ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ሰለሙን ኣብዚ ሐዚ እዋን ምስቲ ህልው ኩነታት ተኣሳሲሩ ትግራይ ብደቃ ዝዉነናን ቕልጥፉን ዘመናዉን ግልጋሎት ዝህባ ትካላት ፋይናስ ስለ ዘድሊኣ ነዙይ ተግባራዊ ንምግባር ድማ እቲ ባንኪ ጨናፍሩ ብምብዛሕን ስራሕቱ ብምዝማንን ኣብ ኩለመዳይ ምንቕስቓስ ልምዓት ትግራይ ሓጋዚ ንምዃን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም፡፡
ኣብቲ ኣዋን ዝተረኸቡ ማ/ሰብ ንግዲ ብወገኖም እቲ ባንኪ ኣዋህባ ግልጋለቱ ብምዝማን ኣብ ምጥንኻር ንግዲ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም፡፡

ዓለም ለኸ ባንኪ ኣንበሳ ኣብ ትግራይ ዛጊድ ሓደ ሚኢትን ዓሰርተን ጨናፍር ዘለዎ እንትኸዉን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ልዕሊ 20 ጨናፍራት ኣመሪቑ ናብ ስራሕ ብምዉዓል ባህሊ ቑጠባ ሕ/ሰብ ንምዕባይትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ኣብቲ እዋን ተገሊፁ፡፡