"ኩሉ ነገር ድሕሪ ድሕንነትን ህላወን ህዝቢ ትግራይ ይስራዕ" ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል

መቐለ 13ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኣብዚ እዋን ልዕሊ ኹሉ ድሕንነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ከምዝስርዕን ሐዚ እውን ዝገደደ ሓዳጋ ኣንፀላሊዩ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቦ መንበር ህወሓትን ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ኣገንዚቦም፡፡ ዶ/ር ደብርፅዮን ሎሚ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብዝገበርዎ ቃለ መሕትት፤ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ሓደጋ የለን እዚ ስቕ ኢሉ ፈጠራ እዩ ዝብሉ ወገናት ህዝቢ ትግራይ ክዘናጋዕን ደሓር ሓድነቱ በታቲኖም ክወቕዕዎ ዝደለዩ ሓይልታት ምዃኖም ኩሉ ክነቕሓሎምን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሓድነቱ ኣስጢሙ ክምክቶምን ክቃለሶምን ከምዝግባእ ኣረዲኦም፡፡ ኣብዚ ቀረባ ናብ ኣብ ከተማ መቐለ መፂኦም ክጨውዩን ክታኾሱን ዝመፁ ሓይልታት ንሕና ኲናት ኣይንደልን ግደፉና ብምባል ክወፁልና ገይርናዮም እምበር ናብ ኲናት ከእትዉና ኣብ ጫፍ በፂሖም ከምዝነበሩ ሓቢሮም፤ ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ወሰናስን ትግራይ ምትንዃይ እናሃለወ ፀገም ድሕንነት የለን ምባል ከምዘይከኣል ኣረዲኦም፡፡ ካብዚ ብምብጋስ እውን ህዝቢ ሓዲኡ እንዶ ኣይንገብርን ንምንታይ ሰንፈለል ንብል ዝብል ሕቶ የቕርብ ከምዘሎ ጠቒሶም፤ ንሕና ግና ዕላማና ሕዚ እውን ምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ከምዝኾነ ዶ/ር ደብረፅዮን ኣገንዚቦም፡፡ ደፊኡ ንዝመፀ ሓይሊ ግና ልዕሊ 6 ሚሊየን ዝኾን ህዝቢ ትግራይ በቲ ዝመረፅዎ ክቃለሶም ከምዝተዳለወን እተን ብኽኢላታት ዝተፀገና ብረት እውን ብቐሊሉ ዝበላሸዋ ዘይኮናስ ከምድላይካ ክትኩሳ ዝኽእላ ብረት ከምዝኾናን ኣፍሊጦም፡፡ በዚ መንገዲ ድማ መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ክሳብ ሕዚ ድሕንነቶምን ህልውነኦምን ሓልዮም ይቕፅሉ ከምዘለው ኣረዲኦም፡፡ ይኹን እምበር ሕዚ እውን ብሃይማኖትን ብከባያውነትን ሰላምናን ሓድነትናን ክዘርጉ ሓንቲ ነዃል እንተረኺቦም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለው ተኣኻኺቦም ነታ ፀገም ከስፍሑዋ ዓይኖም ኣፍጢጦም ሓዊ ንከእትዉልና ላሕ ዝብሉ ፀላእትና ከምዘለው አረዲኦም። ብምዃኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ነንባዕሉ ኣባሊዖም ከምበርክኽዎ ይፅዕሩ ምህላዎም ተረዲኡ ብዝግባእ ይምክቶም ከምዘሎ ኣረዲኦም፡፡ ትግራዋይነት ልዕሊ ፖለቲካን ሃይማኖትን እዩ፤ ፀላኢ እንተመፅዩ ድማ እዚ ኣስላማይ እዩ እዚ ክርስቲያን እዩ ኢሉ ዝገድፍ ከምዘይኮነ ካብ ሕሉፍ ታሪኽ ተረዲኡ ከምታ ቀደሙ ኩሉ ሓድነቱ ኣስጢሙ ክምትን ክቃለስን ከምዝግባእ ድማ ኣገንዚቦም፡፡ ፍልፍል፡- Tplf offical