Asset Publisher Asset Publisher

Content with tag live .

ትግራይ ቲቪ፡ ሓምለ 13/2011ዓ/ም

"ዩኒቨርስቲ መቐለ ተወዳዳሪ ማእኸል ምርምር ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንክኸውን ዘኽእሎ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ፡፡" ፕረዚዳንት ዩኒቨርስቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደያ ገ/ሂወት ንመበል 27 ግዜ ኣብ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ስነ-ስርዓት ምርቓ ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርስቲ ተረኺቦም ካብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ...